CSIR

Formuläret används för rapportering av en onormal händelse, förbättringsförslag, alternativt till att påpeka eventuella fel i dokument eller manualer.
Formuläret är inte avsett för garantiärenden eller kundsupport.

The objective of the Customer Service Information Report (CSIR) is to give an efficient way for Rotax Aircraft Engine Operators and Maintenance Technicians a method to report any condition which may adversely affect safe operation of the engine.

The CSIR is not to be used for warranty or technical support inquiries.