912 & 914 Series Line Maintenance

912 & 914 Series Line Maintenance

Deltagarantal: min 6 max 8 st

Förkunskaper: Deltagare måste visa grundläggande kunskaper om ROTAX Aircraft Engines produkter

Målgrupp: Ägare / Operatör / Tekniker som söker fördjupande kunskaper för korrekt drift och service av Rotax 912 Series Aircraft Engine.

2-dagars seminarium som ger dig praktisk och teoretisk information hur du utför en 100 timmars inspektion enligt Rotax Line Maintenance och Operator Manual:

 • Kommunikation & Publikation (Internet):
  Att söka och förstå information från manualer så som; Operator Manual, Maintenance Manual & Service Information
 • De olika systemen gås igenom. Teori och diskussion balanseras med “hands-on – underhåll” och felsökning av följande komponenter:
  o Tändningssystemet
  o Kylsystemet
  o Smörjsystemet
  o Bränslesystemet
  o Förgasare inkl synkronisation
  o Växellåda
  o Underhåll och felsökningsfrågor

Examination:

Examinationen är skriftlig såväl som praktisk och är av öppen bokkaraktär. Efter kursen erhålls ett deltagarintyg.

Inför kurs:

— Deltare ska vara beredd för “hands-on” arbete.

— En del arbete kan komma att ske utomhus, lämpliga kläder är därför att föredra.

Plats:
Lycon Engineering AB
Härkeberga 16
745 96 Enköping
tel: 0171-414039