914 Series Maintenance Kurs

914 Series Maintenance Kurs

Deltagarantal: ca 6 st 

Förkunskaper:

 • Klarat ROTAX 912 Service kurs inom de senaste 2 åren samt.
 • Att deltagaren måste visa erfarenhet gällande underhåll av flygplanskolvmotorer.

Målgrupp:

 • Tekniker som söker djupgående kunskap om Heave Maintenance information för Rotax 914 Series Aircraft Engine.

2-dagarskurs som täcker följande enligt Maintenance Manual:

 • Underhållsfrågor och tips på följande system/komponenter:
  o Cylindertoppar
  o Cylindrar och kolvar
  o Insug/avgassystem
  o Tändningssystem
  o Växellåda
  o Starter
  o Oljepump
  o Förgasare
  o Sensorer
 • Avlägsnande, inspektion och återplacering av följande komponenter:
  o Växellåda
  o Förgasare
  o Oljepump
  o Stator
  o Cylindrar / kolvar och toppar
  o Ventilsystem
 • Underhåll och felsökningsfrågor
 • Testkörning av motorn inklusive felsökning
 • Skapa standardiserade och betydande tekniska rapporter (MDR report)
 • EXKLUDERAT
 • o Delning av vevhus
  o Delning av turboaggregat

Examination:

Examinationen är skriftlig såväl som praktisk och är av öppen bokkaraktär. 75% rätt krävs för godkänt såväl som 100% närvaro av iRMT kandidater.

Inför kurs:

— Deltare ska vara beredd för “hands-on” arbete.
— En del arbete kan komma att ske utomhus, lämpliga kläder är därför att föredra.

Plats:
Lycon Engineering AB
Härkeberga 16
745 96 Enköping
tel:0171-414039