Motorregistrering – Rotax

Klicka på länken nedan för att registrera din motor via Rotax hemsida.
Klicka här länk till formulär

För att Rotax begränsade garanti skall gälla för din nya motor, så måste den registreras i Rotax databas inom 30 dagar efter köpet/leveransen av flygplanet.

Se punkt 5 i garanti villkoren, Rotax Service Letter SL-912-012R2